Kardinal Vincenzo Fagiolo død

Vatikanet - KI (KAP) - Den italienske kuriekardinalen Vincenzo Fagiolo døde fredag kveld den 22. september, 82 år gammel. Fagiolo ble regnet som en av fedrene til den nye kirkeretten, som trådte i kraft i 1983. Fagiolo var erkebiskop av Chieti før han i 1990 ble president for Det pavelige råd for tolking av lovtekster. I 1994 utnevnte pave Johannes Paul II ham til kardinal.

Etter kardinal Fagiolos død teller kardinalkollegiet i Den katolske kirke 145 medlemmer. Av dem er 99 under 80 år og kan dermed delta på et pavevalg.

Kathpress 23. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 29.09.2000, sist endret 29.09.2000 - 11:08