Biskop Lehmann mot en «minste fellesnevner»-økumenikk

Bonn - KI (KAP) - Mandag ettermiddag åpnet høstmøtet for den tyske bispekonferansen i Fulda med en åpningsredegjørelse fra formannen, biskop Karl Lehmann av Mainz. I redegjørelsen kom han også inn på spørsmålet om nattverdfellesskap mellom katolske og evangeliske (protestantiske) kristne. Han utelukket at det kunne skje i nær fremtid.

På konferansen i Fulda deltar ikke Franziskus Eisenbach, hjelpebiskop i Mainz, som har skapt store overskrifter etter at han har blitt beskyldt for å ha misbrukt et sjelesørgerisk omsorgsforhold til en kvinne. Etter at anklagene mot ham ble kjent i slutten av forrige uke, har han trukket seg tilbake fra offentligheten.

I sin redegjørelse understreket Lehmann at felles nattverdmåltid tilhører slutten og ikke begynnelsen av økumeniske bestrebelser. Han gjorde det klart at det ikke ville bli noen felles eukaristifeiring under den planlagte økumeniske kirkedagen i Berlin i 2003. Tidligere har tallrike kristne gjentatte ganger forkynt sin forventning om at det i Berlin ville bli felles nattverdsfeiring.

Lehmann beklaget at dette presset som var oppstått i offentligheten ikke var noen god forutsetning for en gunstig løsning på det vanskelige spørsmålet om felles nattverdsmåltid. Han gikk uttrykkelig mot en økumenikk basert på «minste fellesnevner». En slik økumenikk er nettopp ikke tillatt i spørsmålet om eukaristien. Samtidig oppfordret bispekonferansens formann til å ikke gi opp en enda mer besluttsom søken etter fellesskap mellom de atskilte kristne. Det dreier seg om en målorientert, felles kamp med stor innsats og ikke mindre tålmodighet i omgangen med hverandre. Til det maner også de mange blandete ekteskapene.

Kathpress 25. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.10.2000, sist endret 03.10.2000 - 10:41