Foreldrene til de siamesiske tvillingene gir opp motstanden mot operasjon

London - KI (KAP) - Den omstridte skillingen av de to siamesiske tvillingene «Jody»og «Mary» i Storbritannia kan gjennomføres. Foreldrene ga torsdag avkall på videre rettslige skritt mot operasjonen. En britisk appelldomstol tillot for en uke siden at tvillingene kunne skilles mot foreldrenes vilje. I henhold til medisinske sakkyndige uttalelser kan ikke begge tvillingene overleve en slik operasjon. «Mary» mangler livsviktige organer som hjerte og lunger og er fullstendig avhengig av søsteren «Jody». Hvis de to ikke blir skilt fra hverandre, regner legene med at tvillingene bare vil leve i noen måneder. Hvis de skilles, har «Jody» en god sjanse til å overleve, mens «Mary» straks vil dø, i følge legenes vurdering. Av religiøse grunner avviste foreldrene å redde en av døtrene når prisen var den andres liv. I første instans gikk en familiedomstol mot foreldrenes vilje, for etter Barneloven av 1989 har i slike tilfeller barnets beste en absolutt forrang fremfor foreldrenes vilje. Saken har skapt heftig huridisk og etisk debatt i Storbritannia. Foreldrene hadde kunnet appellere dommen til det britiske Overhuset.

Foreldrene har fått støtte fra Den katolske kirke i Storbritannia. Erkebiskopen av Westminster, Cormac Murphy-O'Connor, sier at å direkte drepe «Mary» er moralsk utillatelig, selv i den gode hensikt å muligens gi søsteren et lengre liv. På lignende måte uttaler katolske teologer seg med henvisning til at målet ikke helliger midlet. Likevel finnes det kirkelige stemmer som går inn for det motsatte syn. Fra jesuittisk hold er det fremholdt at det er moralsk tillatelig å gå inn for å redde «Jodys» liv, selv når det får som uønsket konsekvens at «Mary» dør.

Kathpress 29. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.10.2000, sist endret 03.10.2000 - 10:45