Forsonlige toner fra paven i retning Beijing

Vatikanet - KI (KAP) - En dag etter helligkåringen av 120 Kina-martyrer har pave Johannes Paul II innrømmet mulige feil fra de nye hellige. Deres helligkåring har blitt skarpt kritisert av Beijing. Til flere hundre kinesiske pilegrimer sa paven mandag på Petersplassen at hvis de nye hellige i sine misjonshandlinger hadde lagt for dagen «grenser og feiltakelser», ber Kirken om tilgivelse for det. Paven understreket at intet menneske er fri for feil. Samtidig gikk han mot «en ensidig og ikke objektiv lesning av historien» som bare ser martyrenes feil.

Paven distanserte seg uttrykkelig fra de vestlige kolonimaktenes oppførsel i Kina og sa at helligkåringen av martyrene ikke på noen måte betyr en rettferdiggjørelse for «mange regjeringers oppførsel på den tiden». Med seremonien på søndag fremheves mye sterkere disse menneskenes «heroiske troskap», som ikke en gang lot seg skremme av truslene under en grusom kristenforfølgelse. De viste Kirken en vei som er uatskillelig forbundet med prinsippene for en respektfull interkulturell dialog, som allerede jesuitten Matteo Ricci (1552-1610) hadde gått inn for «med klokskap og mesterskap».

Kathpress 2. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)