Kardinal Biffi advarer på nytt mot muslimsk innvandring

Vatikanet - KI (KAP/Catholic Herald) - Erkebiskopen av Bologna, kardinal Giacomo Biffi, har på nytt advart mot muslimsk innvandring til Italia. I en redegjørelse ved en Caritas-kongress i Bologna om innvandringsspørsmål sa Biffi at den som flytter til Italia, også må respektere de normene som gjelder der. Staten må sørge for at alle som søker opphold i landet, også åndelig, moralsk og juridisk må føye seg inn i landets kultur.

Biffi anbefalte at ved ellers like kvalifikasjoner bør man foretrekke innvandrere fra enten katolske land eller fra Asia, fordi disse lettere lar seg integrere. Biffi advarte mot muslimske innvandrere som er fast bestemt på å holde fast ved sin egenart og håper på at en dag «skal vi alle bli som dem». Kardinalen sa også at den kirkelige omsorg for innvandrerne ikke bare må overlates til Caritas, men at Kirken også må forkynne Evangeliet for innvandrerne. Biffi understreket at han ikke hadde noen frykt for islam, men at han i stedet fryktet den «usedvanlige likegladhet» hos de politisk ansvarlige og også hos mange katolikker.

Kardinal Biffis syn på innvandring er allerede godt kjent i Italia. I et pastoralt brev nylig ga han uttrykk for de samme synspunktene, at katolikker skulle foretrekkes fremfor tilhengere av alle religioner (han ble tolket som å mene muslimer) og at prestene måtte prøve å omvende innvandrere som allerede er i Italia. Til en italiensk minister sa han: «Jeg vet ikke hvordan dere vil takle fredag som helligdag, polygami, diskriminering mot kvinner og fundamentalismen til muslimer, for hvem politikk og religion er samme ting. Løs nå dette regnestykket riktig». Hans syn har gjort venstresiden i Italia rasende og gledet ytterste høyre, som neste år skal gå til valg på et program som inkluderer mindre innvandring.

Vatikanet støtter kardinalen. og kardinalstatssekretær Angelo Sodano kaller hans ord for «kloke, svært kloke», og fortjente å bli «forstått, ikke forvrengt». Den italienske bispekonferansen støtter også uttalelsene, og i sin offisielle avis L'Avvenire sier de at uttalelsene ikke var en oppfordring til «diskriminering ved grensene», men til å overveie forenelighet når man diskuterer innvandringskvoter på diplomatisk nivå.

Den 72-årige erkebiskop Biffi av Bologna regnes blant en «tetgruppe» på 10-12 kardinaler som er favoritter til å bli den neste paven. Ka

Kathpress 1. oktober og Catholic Herald 22. september 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 06.10.2000, sist endret 06.10.2000 - 13:46