1500 biskopar i Rom

Sedan Andra Vatikankonciliet (1962-1965) har det aldrig samlats så många katolska biskopar i Rom. 1500 av världens 4439 biskopar har samlats i Vatikanen för att fira sin egen jubelårsfest tillsammans med påven Johannes Paulus II. På lördagsförmiddagen tog påven emot alla biskoparna och påminde dem om konciliet, "år av nåd då man kände Andens närvaro som i en ny pingst".

På lördagseftermiddagen samlades biskoparna under sina paraplyer på den regnvåta Petersplatsen för att be rosenkransbönen tillsammans med påven framför Mariastatyn från den portugisiska vallfartsorten Fatima, där Maria skall ha visat sig för tre herdebarn 1917. En av de fem "hemligheterna" i rosenkransbönen lästes av syster Lucia, det enda överlevande av de tre barnen från Fatima, i direktsändning från sitt karmelitkloster i Coimbra. De 1500 biskoparna skall sedan vara med på den mässa på söndagsförmiddagen då påven skall anförtro det tredje årtusendet åt jungfru Marias förbön.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/00-10-07

av Webmaster publisert 07.10.2000, sist endret 07.10.2000 - 20:06