Påven anförtror världen åt Marias beskydd

Påvens intiativ att anförtro världen åt jungfru Marias beskydd har väckt nyfikenhet i hela världen och som uppmärksammats också av svensk radio. Vad betyder det? Har det inte gjorts redan för länge sedan en eller rentav flera gånger? Ärkebiskop Tarcisio Bertone på Troskongregationen redde ut begreppen i en längre intervju för den katolska nyhetsbyrån APIC. Bertone berättar att påvens handling vill ge uttryck för att människan behöver Guds ingripande utan någon förtjänst från människans sida.

Två gånger har påvar vigt eller konsakrerat världen till jungfru Maria. Det var Pius XII 8 december 1942 och Johannes Paulus II själv 25 mars 1984.

Att "viga" eller "konsakrera" betyder att man överlämnar något, någon eller rentav sig själv till Gud och ber honom ta över kontrollen. Ärkebiskop Bertone förklarar att själva tanken på att "viga" till Gud pekar på en tradition som går tillbaka till den helige Louis-Marie Grignion de Monfort. "Han sade att om vi blir barn till Maria deltar vi den vigning som Kristus har gjort av sig själv till sin Far innan han dog på korset, som man kan läsa i Johannesevangeliet, och som påven förklarade just 25 mars 1984."

Den här gången handlar det inte om att göra om en "vigning" som alltså redan gjorts två gånger. Påven väljer också ett annat uttryck, förklarar Bertone. "I samband med jubelåret föredrar påven att `anförtro' kyrkan och dess biskopar `åt Marias beskydd'. Det för tanken till evangeliets berättelse om hur den döende Kristus ger oss sin mor genom att anförtro henne åt Johannes. Påven vill tacka Kristus, vår ende frälsare, för att Kristus har gett Maria åt den nyfödda kyrkan. På sätt och vis svarar kyrkan på denna gåva genom att i sin tur överlämna sig själv åt hennes beskydd. Uttrycket "anförtro sig åt Marias beskydd" pekar på vår ödmjukhet och att vi inte klarar oss själva, att vi är beroende av att Gud ingriper i våra liv utan någon förtjänst från vår sida." Om man bär fram sig själv till Gud genom jungfru Maria, så är det Gud själv som viger eller konsakrerar oss genom sakramenten."

Mariastatyn från Fatima har inte förts till Rom för att tvinga alla att tro på jungfru Marias uppenbarelser i Fatima: den enda uppenbarelse som katolska kristna måste tro på är den i vilken Gud uppenbarade sig själv i Kristus. Men Fatima är särskilt aktuellt i år och är en symbol för kärnan i evangeliets budskap, förklarar ärkebiskop Bertone. "Visst är var och en fri att ha sin egen fromhetsstil. Man måste också skilja på sådant som är en privat uppenbarelse och innehållet i den enda och offentliga uppenbarelsen som ägde rum genom Kristus. Men Fatima är särskilt aktuellt i år efter saligförklaringen av herdebarnen (som såg jungfru Marias uppenbarelser) och offentliggörandet av den trejde delen av hemligheten i juni. Genom att föra Mariastatyn från Fatima till Rom påminner man om huvuddragen i budskapet från Fatima som leder oss direkt till evangeliets hjärta. Det handlar först och främst om en uppmaning till omvändelse, till vittnesbörd, botgöring och bön. Detta gäller också för de kristna i det tjugoförsta århundradet oberoende av innehållet i de visioner som beskrevs av barnen i Fatima."

Vatikanradions skandinaviska avdelning /OB/00-10-07

av Webmaster publisert 07.10.2000, sist endret 07.10.2000 - 20:12