Organist søkes i St. Hallvard i Oslo

St. Hallvard kirke søker organist og korleder i 1/2 stilling. Det kreves god kjennskap til katolsk kirkemusikk og liturgisk praksis. Menigheten har et etablert kirkekor som organisten får ansvar for å lede og videreutvikle. Det er ønskelig med medlemskap i Den katolske kirke. Lønn etter kvalifikasjoner. Skriftlig søknad m/kopi av attester og vitnemål sendes St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo. Eventuelle spørsmål kan rettes til sr. Beate Grevenkamp eller p. Nikolas Goryczka tlf. 22 67 23 83. Søknadsfrist 31. oktober 2000.

St. Hallvard menighet, Oslo

av Webmaster publisert 07.10.2000, sist endret 07.10.2000 - 20:49