Erkebiskop Kataliko død

Roma/Kinshasa - KI (KAP/Zenit/CWN) - Den kongolesiske erkebiskop Emanuel Kataliko døde natt til onsdag i Roma, 68 år gammel. Kataliko ledet erkebispedømmet Bukavu i Den demokratiske republikken Kongo (tidligere Zaïre). Han ble født i Lukale i bispedømmet Butembo-Beni i 1932, presteviet i 1958, bispeviet i 1966 og utnevnt til erkebiskop av Bukavu i 1997. Han ble nylig valgt til visepresident for bispekonferansen i Kongo.

Da erkebiskopen i februar i år kom tilbake fra et bispemøte i hovedstaden Kinshasa, ble han arrestert på flyplassen i Bukavu, som kontrolleres av opprørerne i Den kongolesiske demokratiske koalisjonen (Rassemblement Congolais pour la Democratie - RCD) som er alliert med Rwanda og Uganda, og nektet å reise hjem. Han måtte vente i syv måneder før opprørerne i midten av september tillot ham å vende hjem. I denne tiden var han gjest hos biskopen av Butembo, sitt hjembispedømme.

RCD begrunnet forvisningen av erkebiskop Kataliko med biskopens kritikk av deres politikk. Han hadde gjentatte ganger protestert mot overgrep fra opprørerne og de utenlandske maktene som er alliert med dem. Vatikanet har flere ganger protestert mot forvisningen av erkebiskopen.

I de siste dagene deltok erkebiskop Kataliko på en felles konferanse for bispekonferansene i Afrika og Madagaskar (SECAM) i Roma. Den siste dagen talte han på konferansen, koncelebrerte messen og spiste med de andre biskopene. Noen av deltakerne sier til misjonsnyhetsbyrået Fides at han så trett og uvel ut. Han fikk et hjerteattakk i Rocca di Papa og lagt inn på et sykehus i Marino nær Roma, og døde kort etter. I Bukavu spredte straks ryktet seg at han var blitt forgiftet.

Søndag ettermiddag ble hans legeme overført til katedralen i den østkongolesiske provinshovedstaden. Mandag skal det være likvake i katedralen, mens den høytidelige begravelsen finner sted den tirsdag den 10. oktober. Etter erkebiskopenes eget ønske blir han gravlagt i bispekrypten ved siden av sin forgjenger, erkebiskop Christophe Munzihirwa Nagbo SJ, som ble myrdet under et geriljaangrep i 1996 under uklare omstendigheter etter at han gjentatte ganger hadde stått opp for menneskerettighetene og offentlig fordømt overgrep fra den rwandiske hæren på kongolesisk område.

Kathpress 4. og 9. oktober, Zenit og Catholic World News 4. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo

av Webmaster publisert 12.10.2000, sist endret 12.10.2000 - 10:55