Nobels fredspris til katolikk

Sør-Koreas president, Kim Dae Jung, ble den 13. oktober 2000 tildelt Nobels fredspris. Her følger Nobelkomitéens begrunnelse i sin helhet:

"Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2000 skal tildeles Kim Dae Jung for hans arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Sør-Korea og i Øst-Asia generelt og for fred og forsoning spesielt med Nord-Korea.

Under Sør-Koreas autoritære tiår ble Kim Dae Jung, til tross for gjentatte trusler mot eget liv og lange perioder i eksil, etter hvert den ledende talsmann for demokrati i landet. Da han i 1997 ble valgt til republikkens president, representerte dette Sør-Koreas definitive inntreden blant verdens demokratier. Som president har Kim Dae Jung arbeidet for å sikre den demokratiske styreform og for å stimulere til forsoning innad i Sør-Korea.

Med stor moralsk kraft har Kim Dae Jung stått fram i Øst-Asia som en sentral forsvarer av de universelle menneskerettigheter mot forsøk på å begrense disse rettigheters relevans i Asia. Hans engasjement for demokrati i Burma og mot undertrykkelse i Øst-Timor har vært betydelig.

Gjennom sin "sunshine policy" har Kim Dae Jung forsøkt å overvinne mer enn 50 år med krig og fiendskap mellom Nord- og Sør-Korea. Hans besøk i Nord-Korea har satt fart i en prosess som har redusert spenningen mellom de to land. Det kan nå være håp om at den kalde krigen vil ta slutt også i Korea. Kim Dae Jung har arbeidet for forsoning med andre av Sør-Koreas naboland, spesielt med Japan.

Den Norske Nobelkomite vil uttrykke anerkjennelse av de bidrag som Nord-Koreas og andre lands ledere har ytt for å fremme forsoning og mulig gjenforening på den koreanske halvøy."

Kim var 74 år da han ble valg til president, og hadde, som Nobelkomitéen påpeker, vært igjennom mye. "Jeg tror Gud satte meg på alle disse prøvelsene for at jeg skulle bli godt nok skolert til å lede landet inn i det neste århundret," sa han den gangen.

"Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves," sier salmisten. Kim Dae Jung har ført en politikk basert på evangeliets prinsipper, og det har ikke vært forgjeves. Hans arbeid for fred og rettferighet har båret frukt, og har nå fått den høyeste internasjonale anerkjennelse. Vi ønsker Kim til lykke med prisen og takker fredens Gud.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)