Kuriekardinal Palazzini død - amerikansk kardinal 80 år

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Kardinal Pietro Palazzini, som i mange år var prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet, døde onsdag morgen den 11. oktober på en klinikk i Roma, 88 år gammel. Kardinal Palazzini var ekspert i kirkerett og moralspørsmål og tjente Kirken i mange år med troskap, kompetanse og prestelig hengivenhet. Han har hatt hjerteproblemer i mange år og hadde nylig en hjerneblødning.

Kardinal Palazzini ble født i 1912 i nærheten av den midt-italienske kunstbyen Urbino i Marche. Han var professor i moralteologi på det pontifikale Lateranuniversitetet, og i kurien virket han også i Det apostoliske signatur og kongregasjonene for ordensfolket og for geistligheten. I desember 1958 utnevnte den salige pave Johannes XXIII ham til den daværende konsilkongregasjonen, hvor han spilte en avgjørende rolle i forberedelsene til Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han ble kreert til kardinal i 1973 av pave Paul VI. Paven feiret rekviemmessen i Peterskirken på fredag.

Etter kardinal Palazzinis død teller kardinalkollegiet nå 142 medlemmer, derav bare 98 under 80 år og dermed valgberettiget ved et pavevalg. Den siste kardinalen som fylte 80 år og dermed mistet stemmeretten, var den amerikanske kardinalen James Aloysius Hickey, erkebiskop av Washington, den 11. oktober, samme dag som kardinal Palazzini døde. Den neste på listen er kardinal Eugenio de Araujo Sales, erkebiskop av Rio de Janeiro i Brasil, som blir 80 år den 8. november. Det er nå 34 italienske kardinaler, derav 17 stemmeberettigete. Av de 142 kardinalene er 63 bispedømmebiskoper og 19 kuriekardinaler. De fleste andre er pensjonerte. Det ventes et konsistorium med kreering av nye kardinaler i februar 2001.

Kathpress 12. oktober, Zenit og Catholic World News 11. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
12. oktober 2000

av Webmaster publisert 17.10.2000, sist endret 17.10.2000 - 19:01