Pave Johannes Paul II 22 år på St. Peters stol

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Mandag 16. oktober, en dag etter den formodentlig siste mammutbegivenheten i Det hellige år, nemlig Familienes jubeldag med 200.000 deltakere, feirer pave Johannes Paul II 22-årsdagen for sitt valg i 1978. I de neste ukene frem til lukkingen av de hellige dørene den 6. januar 2001, er hans program fylt med mange aktiviteter i forbindelse med Det hellige år.

Den polske paven har møtt flere mennesker enn noen av sine forgjengere. Bare i generalaudiensene, som normalt finner sted hver onsdag, har på de 966 møtene mer enn 15,6 millioner mennesker deltatt, heter det i en ny statistikk. Han har hittil mottatt 659 statsoverhoder i audiens, derav 38 på offisielle statsbesøk, og 203 ganger har han hatt møter med statsministere. Ved sine hittil 92 utenlandsreiser har han besøkt 123 land, de fleste av dem flere ganger. Han har foretatt 138 reiser innenfor Italia, og i bispedømmet Roma har han besøkt 291 sogn (av totalt 339).

Ved siden av sine 13 encyklikaer har Johannes Paul II også skrevet mange andre læreskriv, deriblant 12 apostoliske exhortationes, 10 apostoliske konstitusjoner, 37 apostoliske brev og 23 Motu Proprii. Han har innkalt 14 bispesynoder, av dem syv spesialsynoder. Han har erklært et rekordantall nye helgener: I 123 seremonier har han saligkåret 998 personer, derav 756 martyrer. I 40 seremonier har han helligkåret 447 personer.

I syv konsistorier har han kreert til sammen 157 kardinaler, hvorav 118 fortsatt lever. Av dem kan 86 delta i pavevalg, mens bare 12 av de potensielle deltakerne i pavevalg nå er utnevnt av forgjengeren Paul VI. På grunn av Det hellige år har paven i år ikke foretatt så mange utenlandsreiser som tidligere, men i 2001 står mange besøk på hans program. Sannsynligvis inkluderer det en reise til Brasil og minst ett asiatisk land, mens det også snakkes om besøk i Ukraina og i apostelen Paulus' spor til Syria.

For en uke siden rykket pave Johannes Paul II også opp på 7. plass blant de lengst regjerende pavene i historien. Den paven som har regjert lengst, er den aller første - den hellige Peter, som regjerte mellom 34 og 37 år (man regner da hans pontifikat fra Jesu død - tradisjonen sier at han virket 25 år i Roma). Her er en liste over pavenes «ti på topp» - de ti som har vært pave i mer enn 21 år. Se også paverekken.

  1. Pave nr 1: St. Peter (Simon Bar-Jona) (33-67). Pontifikat: 34 år [omstridt varighet]
  2. Pave nr 255: B. Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti) (1846-1878). Pontifikat: 31 år+7 mnd+22 dager
  3. Pave nr 256: Leo XIII (Gioacchino Vincenzo Pecci) (1878-1903). Pontifikat: 25 år+5 mnd
  4. Pave nr 250: Pius VI (Giovanni Angelo Braschi) (1775-1799). Pontifikat: 24 år+6 mnd+14 dager
  5. Pave nr 95: Hadrian I (772-795). Pontifikat: 23 år+10 mnd+16 dager
  6. Pave nr 251: Pius VII (Luigi Barnabà Chiaramonte OSB) (1800-1823). Pontifikat: 23 år+5 mnd+6 dager
  7. Pave nr 264: Johannes Paul II (Karol Wojtyla) (16. oktober 1978-). Pontifikat: 22 år
  8. Pave nr 170: Alexander III (Orlando Bandinelli) (1159-1181). Pontifikat: 21 år+11 mnd+23 dager
  9. Pave nr 33: St. Sylvester I (314-335). Pontifikat: 21 år + 11 mnd
  10. Pave nr 45: St. Leo I den Store (440-461). Pontifikat: 21 år+1 mnd+12 dager

Kathpress 9. og 15. oktober og Zenit 9. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. oktober 2000

av Webmaster publisert 17.10.2000, sist endret 17.10.2000 - 19:29