Korsrelikvier autentiske, sier tysk forfatter

Roma - KI (Zenit) - Relikviene av Kristi kors, eller i det minste «INRI»-inskripsjonen, som oppbevares i den romerske basilikaen Santa Croce in Gerusalemme, er ekte, sier en forfatter. Dette er konklusjonen til eksperten Michael Hesemann, som i dag presenterte den italienske versjonen av sin bok «Titulus Crucis» (San Paolo forlag) i basilikaen.

Hesemann sier at han begynte sin forskning i mai 1995, da han fikk tillatelse fra erkebiskop Giovanni Battista Re, som da var i Statssekretariatet. Han tok bilder av fragmentene av Kristi kors, spesielt «titulus», eller inskripsjonen, som oppbevares i basilikaen. Hesemann reiste til Israel, hvor han fikk tre svar av arkeologiske eksperter. Jødiske vitenskapsmenn som analyserte bildene, sa at inskripsjonen går tilbake til «perioden fra det første til det fjerde århundre». En greskekspert daterer det «med absolutt sikkerhet» til det første århundret, og en latinekspert sa seg enig med greskeksperten.

Hesemann spurte da den italienske eksperten Elio Corona om hjelp. Corona undersøkte trefragmentene som i henhold til tradisjonen ble tatt med til Roma av den hellige keiserinne Helena, mor til keiser Konstantin. Eksperten sier at det er «tre fra et oliventre». Hesemann sier også at Karbon-14-dateringen plasserer relikvien i denne historiske perioden. Han nevner at de første beretningene om kristne pilegrimer allerede refererer til inskripsjonen.

«Etter en tid med skepsis, etter Likkledet i Torino, er inskripsjonen over Kristi kors, «Jesus fra Nasaret, jødenes konge» det viktigste beviset som bekrefter evangelienes sannferdighet. Den tyske forfatteren bekrefter at «titulus» i basilikaen bare er halvparten av originalen. Den høyre delen, som ble nevnt av flere vitner frem til 500-tallet, har forsvunnet.

Hesemann presenterte en tyske versjonen av sin bok til pave Johannes Paul II i desember 1998. Den 11. oktober 1999 skrev pavens personlige sekretær, biskop Stanislas Dziwisz, et brev til ham på tysk som uttrykte beundring og påskjønnelse» i pave Johannes Paul IIs navn.

Zenit 12. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
12. oktober 2000

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 20.10.2000 - 13:44