Den hellige Ludvig Maria Grignion de Montfort ny kirkelærer?

Vatikanet - KI (CWN) - Pave Johannes Paul II har mottatt en formell anmodning om å utnevne den hellige Ludvig Maria Grignion de Montfort til ny kirkelærer. Biskop François Garnier av Lucon i Frankrike leverte den formelle anmodningen den 13. oktober da han møtte paven sammen med en gruppe marianske vitenskapsmenn. Biskop Garniers bispedømme omfatter byen Saint-Laurent-sur-Sevres hvor Grignion døde i 1716.

Biskopen lovpriste Grignions åndelige skrifter og fortalte paven om det «intense ønsket» blant marianske vitenskapsmenn om at han blir utnevnt til kirkelærer. Han fortalte paven at de hadde presentert anmodningen om en slik utnevnelse så overbevisende som mulig, og takket ham av hele sitt hjerte for at han tok imot henvendelsen.

Paven svarte ved å si at den hellige Ludvig Maria Grignion de Montfort er «en skikkelse av stor betydning, som brakte meg lys i noen viktige øyeblikk i mitt liv». Han sa at han etter å ha blitt introdusert for Grignions åndelige skrifter under sitt liv som hemmelig prestestudent i Polen, hadde han lest dem om og om igjen mange ganger, og hadde alltid fått «stort åndelig utbytte» av dem.

En prosess for utnevnelse av kirkelærer koordineres av Helligkåringskongregasjonen, men Troslærekongregasjonen har ansvaret for å avgjøre om kandidatens skrifter er betydelige nok til at han eller hun kan få en slik høythengende tittel.

Catholic World News 10. og 13. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. oktober 2000

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 20.10.2000 - 13:55