Edith Steins brev til paven om nazifaren blir ikke offentliggjort

Bonn - KI (KAP) - Et brev om nazifaren fra den hellige ordenskvinnen og filosofen Edith Stein (1891-1942) av jødisk herkomst, som ble helligkåret i 1998, blir fortsatt holdt hemmelig i Roma. Det sier lederen for det internasjonale Edith Stein-instituttet, p. Michael Linssen, fredag til journalister i Freiburg im Breisgau. Ved presentasjonen av de første tre bøkene i en 25-binds utgave av hennes skrifter erklærte p. Linssen at dette «viktige brevet» i 1933 ble rettet til den daværende pave Pius XI. Fra senere ytringer av Edith Stein vet man at brevet handlet om en truende jøde- og kristenforfølgelse i Tyskland. Vatikanet har svart negativt på en anmodningen om å stille Steins brev til forføyning for en senere utgave.

Religionsfilosofen Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz fremhevet ved bokpresentasjonen Stein som en betydelig filosof og kvinnesaksforkjemper. Disse sidene blir overskygget av hennes martyrium. Gerl-Falkovitz sa at spørsmålet om «kvinnens vesen», som så lenge har vært tabubelagt av feminismen, i dag igjen er aktuelt. Stein beskjeftiget seg med dette spørsmålet og om det fantes forskjellige «verdensforståelser» for menn og kvinner. Kvinners og menns likeverd var for henne en selvfølge.

I følge opplysninger fra forlaget Herder i Freiburg, som gir ut den «vitenskapelig redigerte» utgaven av Edith Steins samlede skrifter, skal det i fremtiden utgis fire bind hvert år. Hele verket vil sannsynligvis foreligge ved utgangen av 2006. De tre første bøkene inneholder brev fra 1916 til 1942 i to bind, mens det tredje inneholder «filosofiske og livspraktiske» foredrag fra årene 1928-32 om temaet «Kvinnen».

Edith Stein kom fra en troende jødisk familie. Hun var assistent for fenomenologen Edmund Husserl. I 1922 konverterte hun til den katolske tro og i 1934 ble hun karmelittsøster med ordensnavnet Teresa Benedikta av Korset. I august 1942 ble hun deportert, og samme måned ble hun drept i gasskammeret i Auschwitz.

Kathpress 13. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. oktober 2000

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 20.10.2000 - 14:17