Kardinal Tettamanzi: Kondombruk betinget tillatt for aidssyke

Roma - KI (KAP) - Bruk av kondomer kan under bestemte vilkår være tillatt når en av ektefellene er aidssyke, mener erkebiskopen av Bologna, kardinal Dionigi Tettamanzi. Bruken av dette kunstige prevensjonsmidlet, som ellers blir prinsipielt avvist av Kirken, kan forsvares hvis en hustru blir tvunget til kjønnslig omgang av sin hiv-infiserte mann, heter det i kardinal Tettamanzis siste bok, «Nuova Bioetica Cristiana». Erkebiskopen av Bologna er en kjent moralteolog. Kardinalen oppgir to forutsetninger for sitt synspunkt: for det første at kvinnen prinsipielt har motsatt seg den kjønnslige omgangen og for det andre kvinnens rett til selvforsvar for sin egen helse ved å beskytte seg mot en mulig smitte. Tettamanzis bok kommer også som elektronisk bok.

Kathpress 17. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
17. oktober 2000

av Webmaster publisert 24.10.2000, sist endret 24.10.2000 - 13:12