Planer om pavebesøk i juni 2001

Kyiv - KI (KAP) - Et besøk av pave Johannes Paul II i Ukraina ser ut til å avtegne seg i juni 2001. Dette opplyser den romersk-katolske erkebiskopen av den vestukrainske metropolen Lvov/Lviv, Marian Jaworski. Paven har siden de politiske omveltningene i 1990 gjentatte ganger ytret ønske om å besøke Ukraina, et land han ikke har besøkt tidligere.

Det som hittil har gjort et slikt besøk umulig, er konflikten mellom Roma og Moskva om den gresk-katolske («unerte») kirken i Ukraina, som under Stalin i 1946 ble forbudt og tvangsinnlemmet i den ortodokse kirken. Kirken levde deretter under jorden og ble igjen tillatt i 1990. Konflikten har også langt på vei blokkert den økumeniske dialogen mellom de katolske og ortodokse kirkene på høyeste nivå. Situasjonen blir enda vanskeligere av at den ortodokse kirke i landet også er splittet i tre fløyer.

Lvov/Lviv ble russisk i 1939 etter avtalen mellom Hitler og Stalin om delingen av Polen. Da Polen ble «flyttet vestover» etter krigen i 1945, ble det tidligere Øst-Polen til Vest-Ukraina (og Hviterussland). De fleste av de rundt 300.000 latinske kristne i Vest-Ukraina er polskspråklige, og det gjelder også erkebiskop Jaworski, som er en nær fortrolig av paven. Etter 1990 har paven skritt for skritt gjenopprettet hierarkiet for Den katolske kirke av latinsk ritus. Ved siden av erkebispedømmet Lviv finnes bispedømmene Kamyanets-Podilskyi, Kyiv-Zhytomyr og Lutsk samt det apostoliske administraturet Zakarpattia (Transkarpatia), og til sammen er det åtte biskoper av latinsk ritus i Ukraina.

Kathpress 20. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. oktober 2000