Utstillingen av Likkledet i Torino forlenges på grunn av flom

Vatikanet - KI (KAP) - Utstillingen av Likkledet i Torino («Santa Sindone») er forlenget med en helg på grunn av flomkatastrofen i Nord-Italia. Erkebispedømmet Torino melder at dermed kan flere titusener av mennesker, som på grunn av sammenbruddet av veier og jernbaner i Piemonte ikke kunne reise til Torino, få anledning til å se den verdensberømte relikvien. Opprinnelig skulle utstillingen vare til 22. oktober. Siden åpningen av utstillingen den 12. august har rundt en million mennesker fra 170 land sett Likkledet i domkirken i Torino.

Den neste offentlige utstillingen planlegges til 2025. Inntil da vil linkledet, som ifølge overleveringen viser et avtrykk av den korsfestede Jesus, oppbevares på et mørkt sted beskyttet mot lys. Vokteren av den dyrebare skatten, Torinos erkebiskop Severino Poletto, har hittil ikke gitt tillatelse til nye vitenskapelige undersøkelser av kledet, som så langt ikke er datert entydig og uten skygge av tvil.

Kathpress 22. oktober 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. oktober 2000

av Webmaster publisert 27.10.2000, sist endret 27.10.2000 - 14:18