Biskop Belo besøker St. Ansgar menighet

Under sitt besøk i Kristiansand 4.-6. november vil biskop Belo besøke St. Ansgar menighet. Dette skjer lørdag 4. november. Klokken 18.30 vil han feire messe, mest sannsynlig en vigiliemesse til Allehelgensdag.

19.30 begynner arrangementet "åpnet hus", der de større nasjonale grupper i menigheten stiller med tradisjonell mat samt kaffe og litt og drikke. Strømmestiftelsen står for programmet. De vil først orientere kort om hvem de er. Deretter vil biskop Belo holde et foredrag om situasjonen på Øst-Timor, og om hva som vil trenges i tiden fremover. Han vil komme særskilt inn på kirkens rolle.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. oktober 2000