Nye regler angåede utlendingers religiøse foretak i Kina

HONG KONG (UCAN) - Nye regler angående religiøs aktivitet foretatt av utlendinger i fastlands-Kina, må sees som en del av de kinesiske myndigheters voksende kontroll over visse ideologier. Departementet for religiøse anliggender ga den 26. september ut "Regler for Implementering av regeleverk for Administrasjon av Religiøse aktiviteter foretatt av utlendinger på Folkerepublikken Kinas grunn". En forsker ved Hong Kong bispedømmets "Hellige Ånds studiesenter", sa til UCAN at de nye reglene representerte et statlig ønske om å beholde kontrollen over religiøse bevegelser og sekter, inkludert den forbudte Falun Gong sekten.

UCAN, CH7007
27. oktober 2000