Biskop Belo takker Norges katolikker

Under sitt besøk i Kristiansand 4.-6. november feiret biskop Carlos F. Ximenes Belo, biskop av Dili i Øst-Timor og vinner av Nobels fredspris 1996, messe i St. Ansgar kirke, og deltok på et godt besøkt åpent møte i menighetens lokaler. Både i prekenen og i foredraget på det åpne møtet, takket biskopen for den støtte katolikkene i Norge har gitt til folket i Øst-Timor gjennom den katolske bistandsorganisasjonen Caritas Norge. Han framhevet at den solidaritet som den lille flokk av katolikker i Norge har vist, har vært viktig for det øst-timoresiske folket i deres kamp for selvstendighet.

Biskop Belo pekte på at Caritas Norge fremdeles støtter viktige prosjekter innenfor helse og utdanning i Øst-Timor. Behovene for hjelp til den nye nasjonen er svært store, siden mye må bygges opp fra ingenting etter ødeleggelsene under urolighetene i fjor høst. I dette oppbyggingsarbeidet er Caritas Norges langsiktige engasjement og nære samarbeid med Caritas Øst-Timor av stor betydning. Han oppfordret derfor katolikkene i Norge til å fortsette å støtte Øst-Timor gjennom Caritas Norge.

Biskop Belo var på besøk i Kristiansand etter invitasjon fra Strømmestiftelsen, som ønsker å samarbeide med ham om å etablere mikrofinans-prosjekter i Øst-Timor.
21. november 2000