Fredsbevarande styrkor på jubelårsvallfärd

Soldater från hela världen firar 18 och 19 november sin egen jubelårsfest. På lördagen uppmanade påven en grupp polska soldater att göra som den romerske centurionen Cornelius (Apg 10:1-48) som efter att ha mött Petrus lät döpa sig och hela sin familj. Johannes Paulus II sade till soldaterna att efter att ha mött Petrus efterträdare under jubelårsvallfärden kunde de "återvända till sin tjänst och till sina familjer med ny andlig kraft, redo att vittna om evangeliet och korset."

Särskilda mässor och gudstjänster för soldater kan tyckas vara något som hör till gångna tider när kyrka och stat var närmare knutna till varandra. Men i vår tid kanske försvarsmakten håller på att bli intressantare ur ett kristet perspektiv. De västerländska försvaren har nämligen kommit att ägna sig allt mer åt fredsbevarande insatser och humanitära ingripanden.

Pater Fredrik Emanuelsson omi, som har varit både officer och soldatpräst, berättar att det är just de fredsbevarande styrkorna som står i blickpunkten under soldaternas jubileum. "Självklart anpassar man försvaret efter den allmänpolitiska situationen som råder i närområdet, men också i det större området," säger pater Fredrik. "Man kan bygga ut sitt försvar om hotbilden är större, och man kan, som vi gör just nu i Sverige, skära ner enligt den hotbild som man ser runt omkring sig."

"Mer och mer av det vi ser i Europa handlar just om fredsbevarande insatser," förklarar han. "Det handlar också om att länder går samman för att militärt, fredsbevarande, stötta områden där det är problem och konflikter. Och det är också detta tema som är det grundläggande temat i det jubileum som kommer att vara nu i helgen här i Rom. Det är de fredsbevarande styrkorna som man lyfter fram och visar på att detta är någonting som vi kan göra tillsammans, där det militära kan vara ett sätt att tillsammans kunna stötta länder och områden där det är svårt med grundläggande värderingar."

Vatikanradions skandinaviska avdelning /OB/00-11-18
18. november 2000

av Webmaster publisert 22.11.2000, sist endret 22.11.2000 - 15:01