Antall kardinalelektorer nå nede i 97

Vatikanet - KI (Zenit/CWN) - Den 7. november feiret kardinal Eugenio Sales de Araujo av Rio de Janeiro i Brasil sin 80-årsdag, og dermed mistet han retten til å delta i neste pavevalg. Antall elektorer er dermed nede i 97. Kardinal Sales de Araujo ble utnevnt til biskop av pave Pius XII (1939-58) i juni 1954, bare 34 år gammel. I 1968 ble han biskop av São Salvador da Bahía og i 1969 ble han kreert til kardinal av pave Paul VI (1963-78), som også utnevnte ham til erkebiskop av Rio de Janeiro i 1971.

Av de 97 kardinalene som nå kan delta ved pavevalg, er 45 europeere (hvorav 17 italienere), 11 nordamerikanere, 16 latinamerikanere, 12 afrikanere, 8 asiater og 4 fra Oseania. Observatører i Vatikanet venter et nytt konsistorium, hvor paven vil kreere nye kardinaler, i februar 2001. Innen da, forutsatt at ingen kardinaler under 80 år dør i mellomtiden, vil antallet kardinaler under 80 år ha sunket til 95. Kardinal Hyacinthe Thiandoum av Dakar i Senegal og kardinal Antonio Maria Javierre Ortas, den spanske kardinalen som tidligere var prefekt for Kongregasjonen for gudstjenesteordningen, fyller 80 år henholdsvis 2. og 21. februar 2001.

Observatører er uenige om når paven vil kunngjøre hvem de nye kardinalene vil bli. Noen mener det vil skje den 8. desember, på festen for Jomfru Marias uplettede Unnfangelse, mens andre mener at den mest sannsynlige datoen er 6. januar, festen for Herrens Åpenbaring, da Det hellige år 2000 avsluttes.

I februar vil det altså være 25 ledige plasser i kardinalkollegiet før man når taket på 120 kardinaler under 80 år, men paven kan gjøre som i 1998 og overskride dette antallet med noen få. Han kan også komme til å kreere kardinaler som er eldre enn 80 år som en gest for å anerkjenne deres tjenester for Kirken. I øyeblikket er det 45 kardinaler over 80 år, og i tillegg er det to kardinaler som er utnevnt in pectore, det vil si at deres navn er kjent for paven alene. Sannsynligvis er dette biskoper som virker i land hvor det er fare for politiske forfølgelser.

Zenit 10. november og Catholic World News 7. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. november 2000

av Webmaster publisert 25.11.2000, sist endret 25.11.2000 - 00:04