Nye biskoper i England og Wales

London - KI (Zenit/CWN/Catholic Herald) - Pave Johannes Paul II har utnevnt p. Malcolm McMahon, dominikanernes tidligere provinsial, til ny biskop av Nottingham i England. Den 51-årige p. McMahon vil overta etter biskop James Joseph McGuinness, som går av etter å ha nådd aldersgrensen. Han har vært biskop av Nottingham siden 1974 og ble 75 år i oktober. Bispedømmet har 142.600 katolikker av en befolkning på 3.560.000 (4%). Biskop-elekt (valgt, men ikke vigslet biskop) McMahon er den første dominikanerpateren som blir utnevnt til biskop i England og Wales etter restaureringen av hierarkiet i 1850. Han vil bli bispeviet den 8. desember i St. Barnabus's Cathedral i Nottingham.

Paven har også utnevnt p. Mark Jabalé, benediktinerabbed av Belmont, som koadjutor-biskop av Menevia i Wales. Koadjutor-biskop betyr hjelpebiskop med rett til automatisk å etterfølge den nåværende biskopen, Daniel Joseph Mullins (71), som for 18 måneder siden ba paven om en koadjutor-biskop etter at han hadde fått helseproblemer. Bispedømmet har 28.700 katolikker av en befolkning på 611.679 (4,7%). Biskop-elekt Jabalé ble født i 1933 i Alexandria i Egypt og ble presteviet i 1958. Han er trolig den første afrikaner som noen sinne er utnevnt til biskop i England og Wales. Han vil bli bispeviet den 2. desember i St. Joseph's Cathedral i Swansea.

Den katolske bispekonferansen for England og Wales har programmessig valgt erkebiskop Cormac Murphy-O'Connor av Westminster som ny president. Han etterfølger erkebiskop Michael Bowen av Southwark, som ble valgt til midlertidig president etter at kardinal Basil Hume døde i juni 1999. Erkebiskopen av Westminster er tradisjonelt president for bispekonferansen, og Murphy-O'Connor ventes å bli kreert til kardinal i neste konsistorium, som ventes i februar 2001.

På sitt møte i Leeds gjenvalgte biskopene erkebiskop Patrick Kelly av Liverpool som visepresident. Erkebiskopen av Liverpool er tradisjonelt nummer to i det engelske hierarkiet. Etter valget gikk erkebiskop Murphy-O'Connor av som formann for utvalget for misjon og enhet og ble etterfulgt av biskop Crispian Hollis av Portsmouth. Biskopene valgte også biskop-elekt Mark Jabalé som ny formann for utvalget for kristent liv og gudstjeneste etter biskop John Brewer av Lancaster, som døde i juni.

Samtidig har erkebiskop John Aloysius Ward (71) av Cardiff i Wales, som i det siste har vært sterkt kritisert for å ha ignorert advarsler om prester som har misbrukt barn seksuelt, annonsert at han vil trekke seg tilbake. Han har bedt paven om å utnevne en koadjutor-biskop for «å hjelpe meg, støtte meg og holde et øye med meg», og straks han har funnet seg til rette, overta som erkebiskop. Erkebiskop Ward har nektet å gå av på grunn av kritikken, men han har fått alvorlige helseplager som et resultat av den.

Zenit 7. og 14. november, Catholic World News 6. november og Catholic Herald 10. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. november 2000

av Webmaster publisert 25.11.2000, sist endret 25.11.2000 - 00:06