Italia avskaffer formelt «statsreligion»

Vatikanet - KI (CWN) - Den italienske forfatningsdomstolen har formelt fjernet en henvisning til nasjonens «statsreligion» fra den italienske straffeloven. Domstolens handling er en juridisk formalitet som understreker skillet mellom stat og Kirke i Italia. Det skillet ble offisielt ved undertegningen av et nytt konkordat som regulerte forholdet mellom den nasjonale regjeringen og Den hellige Stol. Konkordatet ble undertegnet i februar 1984. Den nyeste lovendringen gjaldt artikkel 402 i den italienske straffeloven, som krevde straff for «fornærmelser mot statens religion». Denne loven er nå annullert. I den samme loven er artiklene 403, 404 og 405 ikke berørt av endringen. De gir straff for fornærmelser mot den katolske tro, angrep på gudstjenestedeltakere eller kirker og forstyrrelser av kirkelige seremonier. Artikkel 406 gir samme beskyttelse til andre religioner i Italia.

Catholic World News 22. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. november 2000

av Webmaster publisert 28.11.2000, sist endret 28.11.2000 - 13:55