Erklæring vedrørende Nederlands vedtak om å legalisere eutanasi

Vatikanet - KI (VIS) - Nedenfor følger teksten til erklæringen som ble avgitt tirsdag ettermiddag av direktøren for Den hellige Stols pressekontor, dr. Joaquin Navarro-Valls, til det italienske nyhetsbyrået ANSA vedrørende det nederlandske parlamentets vedtak om å legalisere eutanasi («aktiv dødshjelp»).

«For det første må det tas i betraktning at denne loven strider mot Genève-erklæringen av 1948, undertegnet av Den internasjonale legeforeningen (WMA), og mot prinsippene for europeisk medisinsk etikk, undertegnet av leger fra 12 land i Det europeiske fellesskap (EF) under konferansen for medisinske yrkesorganisasjoner i 1987. Det første spørsmålet denne loven reiser, er et alvorlig yrkesetisk problem for legene som må følge den. Nok en gang står vi overfor en statlig lov som strider mot naturretten i alles samvittighet. Å innføre denne loven gir unektelig Nederland status som en beklagelig pioner; en lov som blant annet atskiller lovgiverne fra den offentlige oppfatning, en lov som krenker menneskets verdighet».

Vatican Information Service 29. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
29. november 2000

av Webmaster publisert 29.11.2000, sist endret 29.11.2000 - 18:35