Biskoper i Korea ber om forlatelse for feil begått av Kirken

Seoul, (UCAN): Den katolske kirke i Sør-Korea ber åpent om tilgivelse for feil begått av Kirken i fortiden, i tråd med Pave Johannes Paul IIs tidligere utspill. Den katolske bispekonferansen i Korea bekreftet den endelige versjonen av dokumentet 'Fornyelse og forsoning' under et spesielt møte den 9-10. november. Ifølge P. John Kim Jong Su, som ledet møte, viser dokumentet at kirken er villig til å bli født på ny, som en sant redskap i Guds frelserverk i det nye årtusen. P. Kim sa at konkrete eksempler på urett begått av kirken ble utelatt fra dette dokumentet, for å komme med i et senere dokument, som vil sette spesiell fokus på disse.

Basert på UCAN KO7162
21. november 2000