Ny prefekt for Kongregasjonen for østkirkene

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den syrisk-katolske patriarken av Antiokia, Ignace Moussa I Daoud, ble lørdag utnevnt til ny prefekt for Kongregasjonen for østkirkene av pave Johannes Paul II. Samtidig aksepterte paven avskjedssøknaden fra den 77-årige kardinal Achille Silvestrini, som har ledet kongregasjonen siden 1991. Kardinal Silvestrini var høyre hånd til den avdøde kardinalstatssekretæren Agostino Casaroli, og sammen fremmet de en politikk av dialog mellom Vatikanet og kommunistregimene i Øst-Europa til slutten av 1980-tallet.

Patriark Ignace Moussa I Daoud har siden november 1998 vært overhode for den syrisk-katolske kirke. Med ham blir det for første gang på lang tid en representant for østkirkene som leder Vatikanets avdeling for de «unerte» kirkene. I denne funksjon blir han sannsynligvis utnevnt til kardinal i neste konsistorium, som ventes i februar 2001. Tidligere har denne stillingen vært innehatt av den armenske patriarken av katolsk ritus, Gregoire-Pierre XV Agagianian (1895-1971) og Duraisamy Simon Lourdusamy, tidligere erkebiskop av Bangalore i India.

Daoud ble født i 1930 i Meskane ved Homs i det sentrale Syria og ble presteviet i 1954. Etter flere års virksomhet som sjelesørger fortsatte han sine studier og tok i 1964 en lisensiatgrad i kirkerett ved Lateranuniversitetet i Roma. Den 2. juli 1977 ble han av patriarkalsynoden i den syrisk-katolske kirken valgt til syrisk biskop i Kairo. I 1994 ble Moussa Daoud erkebiskop av Homs i Syria. Den 13. oktober 1998 valgte synoden ham til patriark og etterfølger til Ignace Antoine II Hayek. Patriark Ignace Moussa har i disse dager vært i Roma sammen med de troende fra sin kirke til en Helligår-valfart, og sist torsdag ble han mottatt i audiens av pave Johannes Paul II.

Kongregasjonen for østkirkene er ansvarlig for de rundt 20 millioner katolikker som tilhører de «unerte» kirkene. Noen av disse kirkene har andre riter (noen ganger de samme som de ortodokse kirkene), og annen disiplin - noen aksepterer for eksempel gifte prester. Men alle anerkjenner primatet til biskopen av Roma, et tegn på kommunion for den universelle Kirke. I tillegg har kongregasjonen eksklusiv autoritet i de følgende regionene: Egypt og Sinaihalvøya, Eritrea og Nord-Etiopia, Sør-Albania, Bulgaria, Kypros, Hellas, Iran, Irak, Libanon, Palestina, Syria, Jordan, Tyrkia og Afghanistan.

Kathpress 25. november og Zenit 26. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. november 2000

av Webmaster publisert 01.12.2000, sist endret 01.12.2000 - 10:36