Patriarken åpner for pavebesøk hvis hindre overvinnes

Moskva - KI (Zenit/KAP) - Lederen for den russisk-ortodokse kirken, patriark Alexej II av Moskva, sier at et møte med pave Johannes Paul II vil være mulig hvis de to kirkene først finner en løsning på visse disputter. Patriarken sa dette etter et møte med den italienske presidenten, Carlo Azeglio Ciampi, som på sitt statsbesøk i Russland uttrykte håp om at det kunne arrangeres et møte mellom paven og patriarken. Patriarken sier at de ortodokse ikke utelukker muligheten, men mener at møtet må være godt forberedt og de hindringene som eksisterer i dag, må fjernes.

Paven har lenge ønsket å besøke Moskva som en del av sitt arbeid for å fremme forsoning mellom kirkene. Men den russisk-ortodokse kirken sier at et slikt besøk ikke kan skje før flere konflikter er løst. Ortodokse tjenestemenn sier at den langvarige teologiske splittelsen har blitt forverret av katolsk misjonsaktivitet etter kommunismens fall i det overveiende ortodokse Russland, og den ortodokse kirke anklager katolikkene for proselyttisme i Russland og de tidligere Sovjetrepublikkene Hviterussland, Kasakhstan og Ukraina. Et annet hinder er konflikten om kirkelig eiendom i det vestlige Ukraina, hvor kommunistene ga ukrainsk katolsk eiendom til de ortodokse. Paven og patriarken skulle møtes i Wien i 1997, men møtet ble avlyst på grunn av de uløste disputtene. Da Russlands president Vladimir Putin besøkte Vatikanet tidligere i år, inviterte han ikke, i motsetning til sine to forgjengere, paven til et gjenbesøk. Men Vatikanet betrakter Gorbatsjovs og Jeltsins innbydelser som fortsatt gjeldende.

Zenit og Kathpress 28. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. november 2000

av Webmaster publisert 05.12.2000, sist endret 05.12.2000 - 15:28