Britenes religiøsitet i stadig tilbakegang

London - KI (Zenit/KAP) - En ny undersøkelse viser at 44% av alle voksne i Storbritannia sier at de ikke har noen religiøs tilknytning, melder BBC. Tallet stiger til 67% i aldersgruppen 18-24 år. Nedgangen i religiøs tro er tydeligst i Church of England, som nå har oppslutning fra bare litt over en fjerdedel av befolkningen på 59,5 millioner. Antallet som sier at de er medlemmer av den anglikanske kirken, har falt med 40% siden 1983, viser en meningsmåling foretatt av The National Center for Social Research (NCSR) og sitert av BBC. I 1983 viste meningsmålingen British Social Attitudes at 31% ikke hadde noen religiøs tilknytning.

Rapporten viser at 48% av menneskene i Storbritannia hevder å tilhøre en religion, sammenlignet med 86% i USA og 92% i Italia. Kirkebesøket i Church of England falt til under 1 million for første gang på slutten av 1990-tallet. Tidligere i år antydet Peter Brierly, den ledende eksperten på kirkebesøk i Storbritannia, at det kristne liv vil være nesten dødt om 40 år med mindre enn 0,5% av befolkningen til stede ved gudstjenester. I sin bok Steps to the Future sier han at nedgangen i kirkebesøket også vil følges av en generell minskning av troen på de sentrale trossetningene i kristendommen. Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg på 3.000 personer.

Den irske avisen Irish Time har offentliggjort en meningsmåling som viser at 94% av irene tror på Gud, 78% tror på et liv etter døden, for 85% er himmelen en realitet og 71% tror på undere. Undersøkelsen viser også at 63% av irene går regelmessig i kirken. Likevel viser undersøkelsen at bare 28% har tillit til Kirken, mens tallet i 1991 var 45%. I samme tidsrom har tallet på mennesker som mener at Kirken har for stor makt, steget fra 38 til 46%.

I seksuelle spørsmål viser undersøkelsene at flertallet av irene er i takt med Vatikanets linje. 30% mener at sex før ekteskapet er galt, 63% er mot ekteskapsbrudd mens 60% fordømmer homoseksuelle forbindelser.

Zenit 28. november og Kathpress 4. desember 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. desember 2000

av Webmaster publisert 05.12.2000, sist endret 05.12.2000 - 15:33