Aksjon «50 nye kirker til Roma» fortsetter

Roma - KI (KAP) - Aksjonen «50 nye kirker til Roma» fortsetter også etter Det hellige år 2000. Dette meddelte formannen for den italienske bispekonferansen, kardinal Camillo Ruini, som samtidig er pavens generalvikar for bispedømmet Roma, i et budskap til Første søndag i advent. I erklæringen viser Ruini til at aksjonen har hatt overveiende positive resultater. I de siste ti årene er til sammen 39 nye kirker fullført i det tett befolkede området i byens utkant. Ti kirker i utkantsområdene er fortsatt under bygging mens 12 kirker er under planlegging. Ruini beklager at det stadig er mange romerske menigheter som må feire sine messer i garasjer eller midlertidige kirker, og det mangler også sentre for ungdomsarbeid. Ruini oppfordret de troende til fortsatt å gi penger til nybygging av kirker og menighetssentre i Roma.

Kathpress 1. desember 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. desember 2000

av Webmaster publisert 05.12.2000, sist endret 05.12.2000 - 15:34