"Økumenikkens vei er Den katolske kirkes vei"

Under ledelse av kardinal Miloslav Vlk holdt 26 biskoper med tilknytning til focolarebevegelsen sitt årlige møte på Castel Gandolfo (Italia) i tiden 29.11.-04.12.2000. Biskoper fra fem forskjellige kirkefamilier møttes rundt temaet: Ropet til den forlatte Jesus på korset - et lys på kirkenes vei til enhet.

Chiara Lubich, grunnleggeren for fokolarebevegelsen, holdt hovedinnlegget om betydningen av den forlatte Jesus på korset for enheten mellom de kristne. Gjennom sin død på korset, sin atskillelse fra Gud ("Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?") skaper han enhet mellom Gud og mennesket og menneskene seg i mellom.

Biskopene ble lørdag 2.12. tatt i mot i audiens hos pave Johannes Paul II. Paven takket biskopene for deres økumeniske engasjement og understreket at "økumenikkens vei er Den katolske kirkes vei". På bakgrunn av bekymringer blant en del biskoper om den katolske kirkes vei i økumenikken ble budskapet veldig godt tatt imot av biskopene.

Kardinal Cassidy fra det pavelige Råd for kristen enhet besøkte gruppen og orienterte om den senere utviklingen i det økumeniske arbeidet. Han kom inn på reaksjonene på dokumentet Dominus Jesus og understreket bønnens betydning i økumenikken.

Biskopene feiret daglige økumeniske gudstjenester, hver dag i regi av en annen kirke: den ortodokse kirke, de gamle orientalske kirkene, den anglikanske kirke, den evangelisk lutherske kirke og den katolske kirke.

Pressemelding fra Midt-Norge Stift/VIS/Katolsk Informasjonstjeneste - Oslo
2. desember 2000

av Webmaster publisert 06.12.2000, sist endret 06.12.2000 - 14:02