Ny patriark for den melkittiske kirke

Beirut - KI (KAP/CWN) - Erkebiskop Loutfi Laham, patriarkvikar av Jerusalem, er valgt til ny patriark for den melkittiske (gresk-katolske) kirke av Antiokia, Jerusalem og Alexandria, som er i kommunion med Roma. Etter sitt valg på synodens møte i Raboueh i Libanon i slutten av november valgte den nye patriarken navnet Gregor III. Han blir patriark av Antiokia for den melkittiske kirken og leder for de tre millioner troende som tilhører denne kirken av orientalsk ritus. Det forventes med sikkerhet at den nye patriarken raskt vil anerkjennes av pave Johannes Paul II, noe som er nødvendig i henhold til kirkeretten.

Patriark Gregor erstatter patriark Maximos V Hakim, som var tvunget til å gå av i en alder av 92 år, etter at han fikk et alvorlig slag tidligere i år. Han har ledet den melkittiske kirken siden november 1967. Den nye melkittiske lederen ble født i Daraya nær Damaskus i Syria i 1933. Han studerte i Libanon og i Roma og ble presteviet i 1959. I 1981 ble han bispeviet og etterfulgte i Jerusalem den omstridte erkebiskop Hilarion Capucci. De melkittiske troende er konsentrert i Midtøsten (Syria, Libanon og Det hellige Land), men etter utvandring finnes det nå også mange medlemmer i Vest-Europa, USA og Canada.

Kathpress 28. og 29. november og Catholic World News 28. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
29. november 2000

av Webmaster publisert 06.12.2000, sist endret 06.12.2000 - 14:10