Helligår-kongress for legfolk avsluttet i Vatikanet

Roma - KI (KAP) - Hovedkravet til det kristne legfolket i dag er et «levd vitnesbyrd» på alle livets områder, understrekes det i en slutterklæring fra Helligår-kongressen for katolske legfolk i Vatikanet. 600 legfolk fra hele verden deltok på kongressen, som fant sted mellom 25. og 30. november. Det heter at det viktigste målet for de kristnes innsats, sammen med andre mennesker av god vilje, er å bygge en mer human verden. Erklæringen minner om et utsagn fra pave Paul VI (1963-78) om at det moderne menneske heller «hører på vitner enn på lærere». Også i dag står det ved lag at menneskene ikke blir overbevist av stadig gjentakelse av det kristne budskap i ord eller bilder, men heller av personlige trosvitnesbyrd og personlige møter. Deltakerne på kongressen takker uttrykkelig pave Johannes Paul II for at han ved messen ved feiringen av helligår-jubileet for legfolk på Petersplassen sist søndag kom med en appell om å erindre Det annet Vatikankonsil. Utvekslingen av tanker og erfaringer de siste dagene har vist at den sanne fare for de kristne ikke ligger i å være en minoritet, men i «å bli irrelevant og unyttig for verden». I en tid med radikale kulturelle forandringer, utløst også gjennom globalisering, ny informasjonsteknologi og vitenskaper som bioteknikk, må de kristne og Kirken være et tegn på fellesskap og forsoning, heter det videre. Det kristne budskap kan for en stor del bare være nærværende gjennom legfolk i dagliglivets forskjellige områder, og legfolket oppfordres til å delta aktivt i evangeliseringen: «For oss legfolk ligger vår oppgave i verden». Kongressen hadde som motto «Kristi vitner i nytt årtusen» og arrangør var Det pavelige råd for legfolket. Til sammen var 174 legorganisasjoner fra alle kontinenter representert, både tradisjonelle organisasjoner og kirkelige bevegelser og nye fellesskap. Sluttresolusjonen dannet også grunnlaget for diskusjonene på plenumsforsamlingen i Det pavelige rådet for legfolket den 1. desember.

I en tale på kongressen krevde erkebiskopen av Boston, kardinal Bernard Law, en klarere kirkelig profil for de katolske universitetene. De kirkelige høyskolene må motivere sine studenter til ut fra troens perspektiv å virke på sine rådende kulturelle miljøer. Det gjelder å øke antallet engasjerte legfolk som i den herskende kultur har innflytelse på avgjørende steder. Law beklaget at de katolske universitetene knapt skiller seg fra de statlige. Alt for mange unge katolikker reduserer sin katolskhet til en viss grad av religiøs praksis og noen få personlige moralske valg og faller for fristelsen til å skille mellom tro og liv.

Law krevde videre i sin tale en effektiv utnyttelse av den globale kommunikasjonsteknologien for å bringe evangeliseringen av verden videre. Han foreslo at katolske legfolk skulle slå seg sammen i verdensomfattende nettverk etter yrker eller andre spesialinteresser. Som felles strategi bør de katolske legfolk ha til hensikt å endre den globale kulturen og dens mange subkulturer med de tre grunnsetningene «For livet», «For familien» og «For de fattige».

Kathpress 30. november 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. november 2000

av Webmaster publisert 06.12.2000, sist endret 06.12.2000 - 14:13