Biskop Schwenzer av Oslo jubilerer

Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo har vært biskop i 25 år. Han ble bispeviet av biskop John W. Gran i St. Olav katolske domkirke i Trondheim.

Siden 1983 har Gerhard Schwenzer vært biskop i Oslo katolske bispedømme. I denne perioden har han viet 18 prester og to diakoner til tjeneste for den katolske kirke i Norge. For Schwenzer er dette noen av de mest gledelige anledningene i hans virke, sier han. Det er også en stor glede for ham å innvie nye kirker. Det har han gjort både i Fredrikstad, Lillestrøm, Drammen og Moss, og han har innviet menighetskapeller i Larvik og Askim.

Han sier selv om livet som biskop: "Jeg føler, og følte meg fra begynnelsen, ikke skikket til denne oppgaven. Men jeg stoler på kallet og den nåden Gud gir oss for å fylle de oppgavene han pålegger oss. Jeg vil gjerne i den forbindelse sitere noen ord av Augustin: 'Det jeg er for dere, skremmer meg, men det jeg er sammen med dere, trøster meg. For for dere er jeg biskop, en stor og skremmende oppgave, men sammen med dere er jeg en kristen og det er trøsterikt.' Som biskop er du aldri alene. For det første kan du stole på at Gud hjelper. For det andre er du medlem av et stort fellesskap der alle har fått del i Guds nåde og der den Hellige Ånd hjelper til så fellesskapet fungerer."

Les også et jubileumsintervju med biskop Schwenzer fra Broens julenummer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. desember 2000

av Webmaster publisert 07.12.2000, sist endret 07.12.2000 - 11:23