En biskop fortsetter abortrådgivningen

Vatikanet - KI (KAP) - Biskop Franz Kamphaus av Limburg vil som den eneste katolske biskop i Tyskland også etter 1. januar 2001 la sitt bispedømme fortsette i det statlige systemet med rådgivning til gravide kvinner som vurderer abort. Etter at pave Johannes Paul II i vår forlangte at de tyske biskopene skulle slutte med å utstede de rådgivningsattestene som etter tysk lov gir rett til straffritt å få utført abort, har de andre biskopene mer eller mindre motvillig erklært at de trekker seg fra ordningen.

Biskop Kamphaus erklærte i november i fjor at han ville arbeide for å finne en måte som gjorde det mulig for den katolske rådgivningstjenesten å fortsette i det statlige systemet uten at det må utstedes en attest. Men så lenge det ikke finnes noen overbevisende alternativ til å utstede attestene, forbeholder han seg retten til å fortsette den tidligere praksisen.

Biskop Kamphaus har tidligere gjentatte ganger erklært at han ikke ser det slik at han er i konflikt med Roma. For ham dreier det seg om den konflikten som de berørte kvinnene er kommet i, og for ham er fellesskapet med paven selvsagt. Han kan heller ikke se at dette blir dratt i tvil gjennom en avgjørelse som han er pålagt gjennom en «siste instans», nemlig sin samvittighet.

Kathpress 5. desember 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. desember 2000

av Webmaster publisert 12.12.2000, sist endret 12.12.2000 - 10:41