Paven: Også ikke-kristne kalt til Guds rike

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II understreker læren fra Det annet Vatikankonsil om at også ikke-kristne er kalt til å medvirke til Guds rike. Ved generalaudiensen på Petersplassen onsdag 6. desember sa paven: «Alle rettferdige på jorden, også de som ikke kjenner Kristus og hans Kirke, og de som under innflytelse av nåden søker Gud med oppriktig hjerte, er kalt til å bygge Guds rike».

Paven minnet dermed om konsildokumentet Lumen gentium, hvor det holdes fast ved muligheten til frelse også for ikke-kristne. Etter dokumentet Dominus Iesus, som Troslærekongregasjonens prefekt, kardinal Joseph Ratzinger, offentliggjorde for fire måneder siden om det universelle og enestående i frelsen gjennom Jesus Kristus, var det i kommentarer i media reist alvorlig tvil om Den katolske kirke fortsatt holdt fast ved denne læren fra konsilet.

Pavens tale utløse en bølge av positive kommentarer. Nesten alle italienske aviser hadde torsdag en hovedartikkel på forsiden om dette temaet. De fleste kommentarene bedømmer pavens ord som en ny åpning fra Den katolske kirke overfor de annerledes troende i kontrast til Dominus Iesus. Men den katolske kommentatoren Vittorio Messori understreker at paven ikke har sagt noe nytt og at hans uttalelse var en bekreftelse av det Ratzinger ga uttrykk for i Dominus Iesus.

Kathpress 6. og 7. desember 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. desember 2000

av Webmaster publisert 12.12.2000, sist endret 12.12.2000 - 10:44