Nye typer kall vokser i antall

Lourdes - KI (Zenit) - Noen kongregasjoner og ordener i Frankrike går «en sikker død» i møte, mens andre former for konsekrert liv blomstrer opp. Dette sa p. Gerard Lachivert, generalsekretær for Konferansen for høyere ordenssuperiorer i Frankrike på et møte for mannlige og kvinnelige ordensledere mellom 1. og 4. desember. Ordenslederne møttes for å snakke om utfordringen fra kallskrisen og dens konsekvenser.

P. Lachivert sier rett ut at man generelt kan snakke om en sikker død for de ordensfamiliene som oppsto på 1800-tallet for å gjøre tjeneste i utdannelse, helseomsorg og veldedighet. Men han sier at tradisjonelle ordener som fransiskanerne og dominikanerne fortsatt har en stor fremtid i landet, siden de opplever en økning i kall. Den virkelige nyheten er imidlertid oppblomstringen av «nye kommuniteter» og bevegelser de siste 30 år. P. Lachivert sier at de «gir bevis på en energi som utfordrer alle religiøse kongregasjoner».

I Frankrike har kommuniteter som Emmanuel, Saligprisningene, Ny Vei («Chemin Neuf»), Livets brød («Pain de Vie») og andre vokst frem, mange som et resultat av den karismatiske fornyelsen. De nye gruppene har blitt den viktigste grobunnen for prestekall i Frankrike.

Zenit 10. desember 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. desember 2000

av Webmaster publisert 12.12.2000, sist endret 12.12.2000 - 10:54