Kardinaler ønsker angivelig endringer i konklavordningen

Roma - KI (KAP) - Noen kardinaler i Vatikanet har angivelig tatt initiativ til å få endret den valgordning for neste pavevalg som pave Johannes Paul II har foreskrevet. Den italienske avisen Il Giornale skriver med henvisning til kilder i det vatikanske statssekretariatet at kardinalene med dette vil forhindre at den neste paven kan komme til å bli valgt med knapt flertall.

Utgangspunktet for kardinalenes bekymring er §75 i den valgordningen Universi dominici gregis som paven utstedte i 1996. Denne paragrafen sier at dersom konklavet har foretatt 34 avstemminger uten å ha kommet til noe resultat, kan kardinalene bli enige om at det i stedet for det nødvendige 2/3 flertall + 1 stemme, er nok med absolutt flertall, eller de kan foreta et valg mellom to kandidater.'

Il Giornale skriver at kritikerne argumenterer med at denne paragrafen i praksis vil opphevet prinsippet med 2/3 flertall. Hvis en kandidat får et absolutt flertall av stemmene bak seg, kan dette «partiet» i 34 valgomganger forhindre at en annen kandidat får 2/3 flertall, deretter kan de bestemme at det er nok med absolutt flertall og til slutt velge sin kandidat med litt over 50% av stemmene.

Avisen skriver at flere kardinaler i kurien, blant dem prefekten for Troslærekongregasjonen, kardinal Joseph Ratzinger, skriftlig har påvist denne mangelen i valgordningen. Muligens kan paven komme med et tillegg til sin egen valgordning, der han foreskriver at selve vedtaket om å kreve bare absolutt flertall etter 34 valgomganger, bare kan fattes av et bredere flertall.

Kathpress 8. desember 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. desember 2000

av Webmaster publisert 15.12.2000, sist endret 15.12.2000 - 15:41