Teolog sier det er vanskelig å forsvare tyrefekting

Vatikanet - KI (CWN) - I en artikkel i L'Osservatore Romano sier den kjente belgiske teologen Marie Hendrickx, som er tilknyttet Kongregasjonen for Troslæren, at nedslaktingen av dyr gjennom tyrefekting er vanskelig å forsvare. Hun sier at det å påføre dyr ekstra lidelse skader menneskets forhold til naturen, som igjen har innflytelse på menneskets forhold til Gud. Hun mener at «forsoning» mellom Gud og menneske bør føre til «en ny harmoni» mellom mennesket og naturen.

Hendrickx avviser tendensen blant dyrerettighetsaktivister til å se dyrenes rettigheter som likeverdige til menneskenes rettigheter. Hun avviser også forestillingen om at retten til å unngå lidelse skal baseres på kapasiteten til å føle smerte - en standard som kunne sette dyrenes rettigheter foran rettighetene til mennesker som er i koma eller er handikappet.

Det er legitimt for menneskeheten å bruke dyr til mat, klær og arbeid, fortsetter den belgiske teologen. Medisinske og vitenskapelige eksperimenter på dyr kan også forsvares, innenfor visse vide moralske grenser, hvis de virkelig tjener menneskelige behov. Hun advarer imidlertid mot «overdrivelser» i behandling av dyr selv av disse grunnene, og nevner spesielt fremavling av husdyr i ekstremt trange omgivelser eller bruk av medisiner for å øke kjøttproduksjonen på kunstig måte, på bekostning av dyrets velferd. Til slutt nevner hun at det er vanskelig å forsvare pinslene som blir påført okser bare som offentlig underholdning.

Catholic World News 11. desember 2000 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. desember 2000

av Webmaster publisert 21.12.2000, sist endret 21.12.2000 - 14:52