Fra dødsstraff til livstid på Filippinene

BACOLOD CITY, Filippinene (UCAN): President Joseph Estrada overrasket Kirken og sivile ledere da han kunngjorde en formildning av alle dødsdommer under et besøk til Sentral-Filippinene. Kirkeledere tok godt imot presidentens utspill, som kom under en pause i rettsaken mot ham, på tross av at enkelte blant presidents motstandere anså utspillet som en strategi for å vinne støtte fra Kirken. En uttalelse fra den katolske bispekonferansens mediakontor bekreftet biskopenes glede over presidentens avgjørelse om å gjøre alle dødsdommer om til fengsel på livstid, samt å løslate omkring 200 politiske fanger før Jul. "På det nåværende tidspunkt, velger biskopene å la være å stille spørsmål ved motivene bak dette utspillet", stod det i dokumentet fra bispekonferansen.

Basert på UCAN-rapport PV7349, 11. desember
11. desember 2000

av Webmaster publisert 21.12.2000, sist endret 21.12.2000 - 15:05