Den ukrainske kardinal Lubachivsky død

Vatikanet - KI (CWN/Zenit) - Kardinal Ivan Myroslav Lubachivsky, erkebiskop (stor-erkeepark) av Lviv og overhode for den ukrainsk-katolske kirke, døde torsdag morgen 14. desember i Kyiv (Kiev), 86 år gammel. Han var født den 24. juni 1914 i Dolyna i eparkiet Ivano-Frankivsk i Ukraina - da en del av Østerrike-Ungarn - og studerte filosofi i Roma, Lviv og Innsbruck. Han ble presteviet i 1938 og tvunget i eksil da sovjetregimet tvangsoppløse den ukrainske katolske kirke av orientalsk ritus og innlemmet den i den ortodokse kirken i 1946. Han levde i mange år i Roma og i USA. I 1979 ble han utnevnt til biskop av Philadelphia og tjente de ukrainske katolikkene i USA. Men bare noen måneder senere ble han valgt av den ukrainsk-katolske kirkens synode til å etterfølge den aldrende og syke kardinal Josef Slipyi. Han ble koadjutor-erkebiskop av Lviv og ble stor-erkebiskop da kardinal Slipyi døde i 1984. Pave Johannes Paul II kreerte ham til kardinal i 1985.

Som erkebiskop av Lviv var kardinal Lubachivsky åndelig leder for de nesten 8 millioner medlemmene av den ukrainsk-katolske kirke, hvorav 5 millioner bor i hjemlandet. Siden kommunistenes forfølgelser drev tusener av katolikker ut av Ukraina, er de ukrainske troende nå spredt over hele verden, og mange bor i USA og Canada. Kardinal Lubachivsky selv forble i Roma til 1991, da den «unerte» kirken igjen fikk legal anerkjennelse i Ukraina. Etter 53 års eksil kunne han da vende tilbake til hjemlandet.

Kardinalen selv har blitt stadig mer svekket av sykdom i flere år, og i 1996 har administrasjonen av erkebispedømmet Lviv, og dermed i praksis den ukrainsk-katolske kirke, vært i hendene på hans hjelpebiskop Husar Lubonyr. Ny erkebiskop velges av synoden i den ukrainsk-katolske kirke, men valget må stadfestes av paven. Når synoden trer sammen, er ikke klart. Ved siden av hjelpebiskop Husar regnes også den polske erkebiskopen av Przemysl-Warszawa for ukrainerne, Ivan Martyniak, som en aktuell kandidat. Mens de venter på valget av kardinalens etterfølger, forsetter katolikkene av ukrainsk ritus å argumentere for at deres leder skal få tittelen patriark. Til nå har Vatikanet vært tilbakeholdne med å tildele denne tittelen, delvis fordi et slikt skritt trolig ville utvide de eksisterende spenningene mellom katolikker og ukrainske ortodokse. Katolikkene vil nå vente på pavens besøk i Ukraina i juni 2001 for noen signaler på hva som er Vatikanets intensjoner.

Kardinal Lubachivsky begraves torsdag 21. desember og får sitt siste hvilested i krypten i sin domkirke, St. Georgskatedralen i Lviv, ved siden av sine store forgjengere, kardinal Slipyi og metropolitt Andrej Scheptyckyj.

Etter kardinal Lubachivskys død har kardinalkollegiet nå 141 medlemmer. Av disse er 97 under 80 år og dermed valgberettiget ved et pavevalg.

Catholic World News, Zenit og Kathpress 14. desember 2000 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. desember 2000

av Webmaster publisert 21.12.2000, sist endret 21.12.2000 - 15:13