Utfordringer for prester og ordensfolk

DHAKA (UCAN): Prestestudenter og kirke ledere reflekterte over fremtidige utfordringer for prester og ordensfolk, under jubileumsfeiringen i Dhaka i november. Montu Angelo Rozario, en fjerdeårs teologistudent, pekte på at man i seminaret, fremdeles bare lærte om vestlig filosofi og teologi. Han sa: "Vi kan ikke akseptere Jesus som vår egen mann gjennom dette.", og ønsket dermed å understreke behovet for kulturell tilpasning. Han la også til at selv om han ikke motsatte seg glede som sådan, mente han at jubileets budskaps egentlige budskap var "å se på de fattige, de undertrykte og dem som er tynget av gjeld, med intensiv omsorg og kjærlighet", og at dette ikke hadde blitt gjennomført i tilstrekkelig grad. Omkring 300 prestestudenter møttes den 25 november, ved Holy Spirit National Seminary. Oppsummeringen av møtet vektla som hovedutfordringer viktigheten av å arbeide med de negative konsekvensene av globalisering, og å hjelpe de fattige og undertrykte.

Basert på UCAN-rapport BA7260, 12 desember
12. desember 2000

av Webmaster publisert 21.12.2000, sist endret 21.12.2000 - 15:16