Påstand om tre års fengsel for kardinal Giordano

Roma - KI (KAP) - Statsadvokaten har lagt ned påstand om tre års fengsel for erkebiskopen av Napoli, kardinal Michele Giordano. I en straffeprosess i Lagonegro i den søritalienske provinsen Potenza anklages kardinalen for medvirkning i en kriminell sammenslutning, for åger og for urettmessig tilegnelse av eiendom. Det har også blitt tatt rettslige skritt mot kardinal Giordano i to andre saker, men den ene, som gjaldt mistanke om hvitvasking av penger, har blitt henlagt. Kardinalen selv har hele tiden tilbakevist anklagene. I august og desember 1998 gjennomsøkte italiensk politi erkebiskopens palass i Napoli, og saken førte til en forbigående diplomatisk misstemning mellom Vatikanet og republikken Italia. Dom i saken mot kardinalen kan falle før jul. Men hvis dommeren etter statsadvokatens og forsvarerens prosedyrer mener at videre undersøkelser er nødvendig, kan saken bli forlenget.

Kathpress 12. og 17. desember 2000 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. desember 2000

av Webmaster publisert 21.12.2000, sist endret 21.12.2000 - 15:19