Planene klare for avslutning av Jubelåret i Oslo katolske bispedømme

År 2000 lakker mot slutten, men det store jubelåret 2000 er ikke over før noen dager etter at de siste nyttårsrakettene er eksplodert. I Oslo katolske bispedømme vil Jubelåret avsluttes vigilien for høytiden for Herrens Åpenbaring, det vil si lørdag 6. januar, klokken i St. Olav katolske Domkirke, Akersveien 1, med en messe presedert av biskop Gerhard Schwenzer. Dette er i overensstemmelse med retningslinjene for avslutning av Jubileet i lokalkirkene, der det legges vekt på at seremonien skal foregå i domkirken og presederes av bispedømmets biskop. Dette er et uttrykk for lokalkirkens enhet. Hele spekteret av Kirkens medlemmer vil være representert, både prester, ordensfolk og legfolk.

Seremonien innledes klokken 18.00 i St. Josephs kirke, Akersveien 4, deretter går man i prosesjon til domkirken der selve messen feires. Også dette er i tråd med ritualet for avslutning av Jubelåret i lokalkirkene.

Avslutningen av Jubileet, det største i historien om man dømmer etter arrangementer og tallmessig deltagelse, vil i Roma særlig synliggjøres ved lukkingen av de hellige porter i Peterskirken og de fire andre hovedbasilikaene. I lokalkirkene finnes ikke dette tegnet. Seremonien for avslutningen her er enkel og vektlegger blant annet at "Det store jubileet går mot sin avslutning. Men det nådens år som Jesus innledet i synagogen i Nasaret, tar ikke slutt." De troende vil bli minnet om sitt kall til å være sanne Kristi dispipler, og liturgiens avslutningsord lyder:"Bring Herrens kjærlighet ut til alle. Gå med fred."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. desember 2000

av Webmaster publisert 22.12.2000, sist endret 22.12.2000 - 15:49