Paven velsignet det nye årtusen ved midnatt

Johannes Paul II håper at det tredje kristne årtusen vil bringe menneskeheten fred, rettferdighet, brorskap og velstand. Det uttrykte han da han ved midnatt ga folkemengden sin apostoliske velsignelse fra vinduet av sin bolig i Det apostoliske palass.

Til de mange for det meste ungdommer som var samlet på Petersplassen sa han at begynnelsen til et nytt årtusen er en historisk overgang. Midt i håp og tragedier, gleder og lidelser, forblir vissheten om at God er med menneskene og vil fortsette sitt store verk.

Paven ønsket at det nye årtusen ville gi alle folkeslag fred, rettferdighet, brorskap og velstand. Håpet for fremtiden ligger i ungdommen. Paven oppfordret de unge til å være sterke i sitt vitnesbyrd om sannheten og i sin tjeneste for det gode. Han avsluttet med en bønn for menneskeheten som "går med ustø skritt inn i det nye årtusen", at den vil bli stadig mer broderlig og solidarisk.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
1. januar 2001

av Webmaster publisert 01.01.2001, sist endret 01.01.2001 - 00:11