Pastoralrådet i Oslo inviterer til seminar om menighetens ansvar for barne- og ungdomsaktiviteter

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (PRO) inviterer til regionalt seminar om menighetens ansvar for barne- og ungdomsaktiviteter. Seminaret går av stabelen lørdag 20. januar 11.00 - 15.00 på St. Sunniva skole (Aulaen), Akersveien 4, Oslo.

Det registreres et frafall blant de unge etter konfirmasjonen, og PRO har tatt dette forholdet opp på sine seneste møter. Med bakgrunn i påstanden "Aktive voksne skaper aktive ungdommer", er man blitt enige om å invitere de aktive voksne og de aktive ungdommene til et seminar som tar sikte på både å belyse problemstillingen og skissere tiltak.

Ungdommenes talsmenn blir Minh Dinh og Pål Bratbak fra NUK. Det er for øvrig Pål Bratbak som har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om "Å starte et ungdomslag".

Ministrantlaget i St. Olav har fungert meget godt, og Mari Lunde vil presentere sine erfaringer fra dette arbeidet.

Vi har fått pater Rory Mulligan til å holde det avsluttende innlegget. Med sin erfaring som ungdomsprest og sogneprest, og som generelt meget god inspirator, regner vi med at han vil kunne inspirere deltakerne til kreativ tenkning både på seminaret og i den etterfølgende "hverdag".

Det vil bli enkel servering.

Seminaret er gratis og vi oppfordrer så mange som mulig til å delta. Påmelding innen 10.01.2001 til Laila Krokeide 31 28 48 41 (p) e-post lakrokei@online.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
3. januar 2001

av Webmaster publisert 03.01.2001, sist endret 03.01.2001 - 11:22