Største saligkåring i historien den 11. mars 2001

Vatikanet - KI (Zenit) - Den 18. desember 2000 signerte pave Johannes Paul II et dekret som anerkjente martyriet til 102 troende under 1930-tallets religiøse forfølgelser i Spania. Alle vil bli saligkåret den 11. mars 2001 sammen med 116 martyrer som ble akseptert i 1999 og 15 martyrer som tidligere er godkjent, og dette bringer det totale antallet opp i 233.

Dette vil bli den tallmessig største saligkåringen i Kirkens historie, og de 233 utgjør 20% av alle saligkåringene i pave Johannes Paul IIs 22-årige pontifikat. Blant de fremtidige salige er 42 legpersoner fra Valencia, som i følge erkebispedømmet viser at det var snakk om «en virkelig religiøs forfølgelse som rammet flere enn bare prester og nonner».

Kirken i Spania anslår at 10.000 mennesker døde som følge av religiøs forfølgelse under Den andre spanske republikk og Borgerkrigen (1936-39). Alle martyrene som ble anerkjent 18. desember ble drept i 1936, i løpet av de første månedene av Borgerkrigen. Dokumentasjonen i saken er på mer enn 4.000 sider.

Zenit 18. desember 2000 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. desember 2000

av Webmaster publisert 03.01.2001, sist endret 03.01.2001 - 15:01