Pilegrimstilstrømningen til Roma slår alle rekorder

Vatikanet - KI (Zenit/KAP/CWN) - Året 2000 ble preget av det enorme antallet pilegrimer som strømmet til Roma, det største antallet i byens lange historie. Imidlertid er de ulike organisasjonene som har ansvaret for tellingen, uenige om det nøyeaktige antallet. Det romerske Jubileumskontoret melder at det totale antallet pilegrimer til Den hellige by i 2000 var 24½ millioner, melder det italienske Statistikksenteret (CENSIS) at tallet er 32 millioner.

Den 30. desember offentliggjorde Prefekturet for det pavelige hushold det totale antallet pilegrimer som var til stede på begivenheter som har vært ledet av pave Johannes Paul II i 2000, og oppgir tallet 8.515.088. Rundt 4.652.500 mennesker deltok i enkeltseremonier eller spesialjubileer som paven presiderte over, og nesten 1.463.500 deltok i generalaudiensene som ble holdt gjennom hele året. 1.342.088 deltok i spesialaudienser, og 1.057.000 deltok ved pavens Angelusbønner ved middagstid på søndager og festdager.

Det største arrangementet når man ser på antall deltakere, var Verdensungdomsdagen i august, da mer enn 2 millioner unge mennesker kom til Roma - og mange av de fastboende klokelig nok dro på ferie bort fra byen. Rundt 400.000 mennesker deltok i åpningsseremoniene i julen 1999, og ca 340.000 var til stede i påsken. De to største enkeltjubileene var for arbeidere og familiene med henholdsvis 300.000 og 200.000 deltakere. I de første dagene av jubileet gjorde funksjonærer i de fire patriarkbasilikaene et tappert forsøk på å telle antallet pilegrimer som gikk gjennom de hellige dører, men de ga snart opp forsøket, overveldet av antallet.

I det hellige år har det deltatt rundt 100.000 frivillige («volontari») i tillegg til 18.000 menn og kvinner fra Maltesernes hjelpetjeneste. Foreningen «Federalberghi-Confturismo» melder at fra 1. januar til slutten av desember 2000 har de registrert 227 millioner overnattinger i Italia, noe som er 7 millioner mer enn i 1999. Av disse var hele 1/3 i Roma (75,8 millioner). Den største økningen blant utenlandske turister sto amerikanere og japanere for, begge med en økning på rundt 10%. Den største gruppen utenlandske tilreisende kom som i 1999 fra Tyskland.

Zenit 1. januar 2001 og Kathpress 29. desember og Catholic World News 19. desember 2000 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. januar 2001

av Webmaster publisert 05.01.2001, sist endret 05.01.2001 - 20:33