Kommuniké om forsoning på Øst-Timor

DILI (UCAN) Sivile ledere ønsker velkommen kommunikéet fra de fire katolske bispedømmne i Øst- og Vest-Timor om forsoning blant øst-timoresere, spesielt i forhold til flyktningesituasjonen. Biskop Carlos Belo av Dili leste kunngjøringen fra biskopene under Messen i katedralen i Dili, 6. januar. Tilstede under Messen var også ledere for erkebispedømmet Kupang og bispedømmet Atambua i Vest-Timor, samt en delegat fra biskopen av Baucau, som sammen med de andre hadde deltatt i et møte utenfor Delhi, 5-6. januar, sammen med erkebiskop Renzo Fratinin, apostolisk nuntius til Indonesia og den pavelige representant på Øst-Timor. Øst-timoresiske kirkeledere oppfordrer styresmaktene til å la flyktningene i Vest Timor "fritt få velge å komme hjem" til Øst-Timor, samtidig som de igjen uttrykker ønske om å fortsette arbeidet for forsoning.

Basert på UCAN rapport ET7547
9. januar 2001